Opbarsten bij Dijken

De vloeistofdichte containers van SCHENK containerverhuur hebben bijgedragen aan het onderzoek ‘Opbarsten bij Dijken’ van waterschap Drents Overijsselse Delta en Deltares.

Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierbij onderzoeken ze, op een realistische manier, de sterkte van de dijk en kunnen ze een nauwkeuriger dijkontwerp maken. Klik op de link om het resultaat van een van de onderzoeken te zien!

*No containers were harmed during the making of this film.

https://nos.nl/video/2487581-ijsseldijk-ingestort