Geschiedenis

Op 1 oktober 1970 startte Cor Schenk in de nautische handel en richtte zijn eenmanszaak Jachtbouw C. SCHENK te Hernen op. Een voormalig kippenhok van 6 x 4 m achter zijn ouderlijk huis, vormde het toenmalige bedrijfsonderkomen. Zijn investering bestond uit een tomeloze energie met weinig gereedschap. Een kastanjeboom diende regelmatig als hijsmechaniek. In 1976 werd een nissenhut bijgebouwd en het eerste personeelslid aangenomen.

Vanwege de slechte tijden in de jachtbouw, gooide Cor Schenk het roer om en startte SCHENK Containers en Constructiewerken. Door exponentiële groei gedwongen, verhuisde het bedrijf in 1983 naar Wijchen. In korte tijd beschikte het bedrijf over een groot assortiment containers binnen het marktsegment ‘inzameling en transport’. Waardoor het in 1991 nogmaals verhuisde naar het huidige onderkomen aan de Groothandelsweg 8 te Nijmegen; destijds nog Oosterhout (Gld.).

SCHENK Containers en Constructiewerken innoveerde vervolgens met het nieuwe TAS inzamelsysteem als tegenhanger van de bekende huisvuilwagen. Het was een succes, een mogelijk verhoging van 35% inzamelvolume. De TAS strandde door de aangepaste ARBO wetgeving (P-90 norm). Het was de juiste voedingsbodem om verder te gaan in het besparen op manuren en file problematiek.

In 1994 legde SCHENK Oosterhout de focus op het samenpersen van stoffen. Hieruit ontstond een technisch hoogstandje. De Zelf Persende Container (ZPC) waarmee een naam is opgebouwd: betrouwbaar en kwaliteit. De ontwikkeling rondom het ondergronds inzamelen werd nauwgezet gevolgd. Het bedrijf richtte zich op de bouw van de Inzamel Pers Container (IPC) en bracht deze in 1997 op de markt. Zo biedt het een goed alternatief voor de inzameling van onder- en bovengronds afval in Europa. Door het gebruik van de IPC op een auto met afzetsysteem en autolaadkraan kunnen er eenvoudig meerdere typen containers ingezet worden. Zo zijn diverse afvalstromen op een enkele wagen in te zamelen.

Doordat de meest traditionele voertuigen zwaar overbeladen bleken te zijn, introduceerde SCHENK in het jaar 2008 de SCHENK City Trailer (SCT). Een complete smalspoor trekker/oplegger, met autolaadkraan, afzetsysteem en IPC. Door haar grote wendbaarheid is zij ideaal voor het inzamelen van afval in de binnenstad. Ook voorkomt de bouw van het voertuig de gebruikelijk zwaar overbeladen as lasten in de afvalinzameling.

In 1998 werd SCHENK Containerverhuur opgericht, omdat er behoefte was aan vloeistofdichte containers over een korte periode. Het huuraanbod kwam uit eigen productie en groeide gestaag van 12 tot 80 m³ inhoud. Speciaal geschikt gemaakt voor uw doeleinden, kan het zo elk moment de oplossing bieden.

SCHENK bleef innovatief en kwam in 2010 met een nieuw concept IPC op de markt. Een selfsupporting IPC waardoor aanpassingen van het voertuig tot de verleden tijd behoren. Deze uitvoering is voorzien van een krachtige dieselmotor die geheel zelfstandig werkt en waardoor het tevens als standalone pers kan worden ingezet. In 2013 ontwikkelde SCHENK een in delen afkoppelbare IPC, waarbij het persdeel te scheiden is van het containerdeel. Een efficiëntere vloot aan inzamelsystemen is binnen handbereik. Met minder transport is een grote hoeveelheid afval door middel van een LZV naar de verwerker te brengen.

SCHENK Containerverhuur startte begin 2014 met een marktonderzoek voor haar producten en diensten in Duitsland. De verwachting ontstond, dat er voor de verhuur van de 80 m³buffercontainer een groot draagvlak was. Deze container kan namelijk voor een breed scala aan activiteiten kostenbesparing opleveren in verschillende industrieën. Hiervoor werd SCHENK GmbH met de standplaats Kleve opgericht. Vanwege de uitgebreide administratieve inrichting van de Duitse transportwereld en hoge eisen aan de tewerkstelling van ons eigen personeel zijn de werkzaamheden in 2020 afgebouwd. Momenteel leveren wij nog steeds aan Duitsland volgens alle richtlijnen, maar met een ervaren transportpartner. Zodat wij ons kunnen richten op hetgeen wij goed in zijn in eigen land.

Wij reiken ondertussen over meer grenzen, ook België, Frankrijk, Denemarken en Zweden hebben ons gevonden. Wij zijn trots op onze producten, hoofdzakelijk gemaakt in eigen land.

Cor Schenk blikt terug op talrijke innovatieve oplossingen omtrent afvalinzameling en transport. De liefde voor het water is hem echter altijd bijgebleven, dit is te herkennen aan het dubbele kleur blauw dat op ieder verhuurcontainer wordt afgebeeld. Water en lucht in elkaar laten overgaan.

Het loslaten aan de tweede generatie is eveneens een overgang. Op 22 januari 2014 is het bedrijf SCHENK en later op 3 juni 2020 is het bedrijf SCHENK Containerverhuur overgedragen aan Roel Schenk en Martine Schraven-Schenk. De oudste zoon en dochter hebben het roer overgenomen en leiden het bedrijf vanaf dat moment. Het bedrijf is voortvarend in haar branche met een container vol expertise en een voortdurende drive.

SCHENKgroep heeft in de afgelopen jaren de verhuur danig uitgebreid naar een vloot van bijna duizend vloeistofdichte containers. Het assortiment groeit gestaag variërend van 7 tot 80 m³ inhoud. Ook de ontwikkeling van onze (pers)containers is continu in volle gang. Er wordt in samenwerkingsverbanden gewerkt aan de ZPC, containers en lichtgewicht IPC. Tevens staat de progressie niet stil van de afkoppelbare pers en schroefpers volgens de befaamde SCHENK standaard.

Zonder inspirerende vraag uit de markt is er echter geen bestaansrecht; uw wensen en vragen zijn onze drijfveer. Waarmee we vooruit kijken, oplossingen bieden en solide producten ontwikkelen.

Onder de naam SCHENKgroep komt alles samen. We slaan onze vleugels uit, reikhalzend naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van inzameling en transport. Geloof en vertrouwen in het eigen team vormt de basis van ons succes.